Akustikputs Stockholm

Vi ger din lokal en bättre ljudmiljö | 0705–39 01 00

Om oss

Ett erfaret bygg- och designföretag

Stoneform Sweden Group AB är ett företag som bedriver design- och byggverksamhet. Där ingår installation av bland annat akustikputs, stuckatur, gipsputs och betongdekorationer av alla de slag.

Vi har stor kunskap och erfarenhet inom våra områden och kan säkerställa hög kvalitet på både produkter och installation. Kommunikation och öppenhet är centralt i vår verksamhet, och vi gör alltid ordentliga uppföljningar på alla våra uppdrag. Vi innehar ansvarsförsäkring och utfärdar kvalitetsgarantier.

Alla våra medarbetare har stor yrkesstolthet och lämnar inget arbete halvgjort. Vi tar arbetet på största allvar och sätter alltid kundens intresse i första rummet.

 

 

 

Vi sätter kunden första rummet